Giấy chứng nhận chất lượng
Giao dịch trực tuyến
Giới thiệu công ty

Công ty TNHH máy móc thiết bị sản xuất cao su và giày nhựa Ngạc Châu Etong đã phát triển trong hơn 50 năm. Máy ép phun tự động, giày hai màu và ba màu làm cho máy móc, một màu và hai màu máy tự động ép phun cao su, và màu sắc mưa khởi động máy ép phun đơn / đôi là sản phẩm chính của chúng tôi.

Nhiều công ty giày nổi tiếng và các nhà máy vật liệu giày đang sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp dịch vụ sau bán hàng dài hạn và dịch vụ tư vấn, bao gồm cả hoạt động máy tính, cung cấp khuôn, phát triển sản phẩm và cung cấp nguyên liệu

   chi tiết

Sản phẩm nổi bật
Hình ảnh nổi bật